இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஊழியர் சேமலாப நிதியத் திணைக்களத்தின் ஆவணக்காப்புக்காக ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து, சுட்டெண் இட்டு தயார்படுத்துவதற்கான விலைக்குறிப்பீடுகளுக்கான கோரிக்கை

டெண்டர் பதிவிறக்க டெண்டர் அறிவிப்புஏல அழைப்புக் கடிதத்தைப் பதிவிறக்கவும்அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்களை TOR ஸ்கேன் பதிவிறக்கவும்