සාමාජිකයෙකු බවට පත්වීම

සාමාජිකයෙකු වීම

සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි වන සේවකයින් ‘සාමාජිකයන්’ ලෙස හඳුනා ගනු ලැබේ. සේවකයකුට ඔහුගේ / ඇයගේ රැකියාවේ පළමු දිනයේ සිටම සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය හිමිවේ. සේවකයා සේ.අ.අ. වෙත ඇතුළත් කිරීම සේවායෝජකයාගේ වගකීම වන අතර එසේ කිරීම සඳහා සේවායෝජකයා උනන්දු කරවීම සේවකයාගේ වගකීම ද වේ.

සාමාජිකත්වය ලැබීමට සුදුස්සන් කවුද ?
 • සේ.අ.අ. හි සාමාජිකයෙකු වීමට රැකියාවේ ස්වභාවය අදාල නොවේ. සියලුම සේවකයින් ස්ථිර, තාවකාලික, ආධුනික, අනියම් හෝ වැඩ මුර සේවකයින් වේවා බඳවා ගත යුතුය.
 • කාල ඒකක කොටස් ගාස්තු මත, කොන්ත්‍රාත් පදනම මත, කොමිස් පදනම මත, ඉටු කරන ලද පදනම මත හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සේවය කරන සේවකයින් සේ.අ.අ. වෙත බඳවා ගත යුතුය.
 • රාජ්‍ය අංශයේ සහ තාවකාලික පදනමින් පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය කරන සේවකයින් සේ.අ.අ. වෙත බඳවා ගත යුතුය.
 • පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් නඩත්තු කරනු ලබන ආයතන සඳහා දායක මුදල් ගෙවීම අවශ්‍ය නොවුවද, එම ව්‍යාපාරයටම බඳවා ගන්නා බාහිර සේවකයෙකු බඳවා ගැනීමේ දිනයේ සිට සේ.අ.අ. වෙත බඳවා ගත යුතුය.
 • අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ හවුල්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සේවාවන් සඳහා වැටුපක් / දීමනාවක් ලැබෙන්නේ නම්, ඔවුන් සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • යම් ආයතනයක සේවය කරන විශ්‍රාමික අයවලුන් සේ.අ.අ. වෙත බඳවා ගත යුතුය.
 • පාසල් වේලාවෙන් පසු සේවයේ යොදවා ඇති, වයස අවුරුදු 14 ට වැඩි පාසල් ළමුන් සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • දැනටමත් එක් ආයතනයක සේවයේ යෙදී සිටියදී වෙනත් ආයතනයක සේවය කරන අය සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • සීමිත කෙටි කාලයක් රැකියාවෙහි නියුතු අය සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමෙන් පසු නැවත සේවයේ යෙදී සිටින අය (එම හෝ වෙනත් ආයතනයක) සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • විදේශයන්හි සිට, දේශීය වශයෙන් රැකියාවල නියුතු අය සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය
සේ.අ. අරමුදල් ලියාපදිංචි වීම
 • බඳවා ගැනීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත ඔබ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි විය යුතුය. ලියාපදිංචිය සම්බන්ධයෙන් ඔබේ සේවායෝජකයාගෙන් විමසන්න.
 • ‘A’, ‘B’ සහ ‘H’ ආකෘති පත්‍ර සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ සඳහන් පරිදි තොරතුරු භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 • “B” කාඩ් පත ලැබීමෙන් පසු එය පරීක්ෂා කර බලා නිවැරදි කිරීමක් තිබේ නම්; ඔබේ සේවායෝජකයා හරහා හැකි ඉක්මනින් එය සංශෝධන කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • සේ.අ.අ.  ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තෙක් “B” කාඩ්පත ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
 • ඔබ නව සේවා යෝජකයෙකු වෙත මාරු වන විට, ජාතික හැඳුනුම්පත හා මූලික දායකත්ව විස්තර පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සහිතව ‘A’, ‘B’ සහ ‘H’ ආකෘති පත්‍ර සහ RR -6 ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට නව සේවා යෝජකයාට සහාය වන්න.

‘ඒ’ පෝරමය සඳහා යොමුව‘බී’ පෝරමය සඳහා යොමුව‘එච්’ පෝරමය සඳහා යොමුව

ප්‍රතිලාභ ආපසු ගෙවීම සඳහා ප්‍රතිලාභියෙකු නම් කිරීම

සමාජිකයෙකු සේ. අ, අ. හි ලියාපදිංචි වන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිලාභියෙකු නම් කළ හැකිය. “H – පෝරමය” භාවිතා කර ප්‍රතිලාභීන් එක් අයකු හෝ කිහිප දෙනෙකු නම් කිරීම කල හැකි වේ. නාමයෝජකයා විසින් එක් එක් නාමිකයාගේ හිමිකම කොටස පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් තොරතුරු සපයයි.

 • අවිවාහක පුද්ගලයෙකුට ඕනෑම අයෙකු නම් කළ හැකිය.
 • විවාහක පුද්ගලයෙකුට කලත්‍රයා, දරුවන්, දෙමාපියන්, සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් නම් කළ හැකිය.

‘එච්’ පෝරමය සඳහා යොමුව

ප්‍රතිලාභීන් නැවත නම් කිරීම

පවත්නා නාමයෝජනා අවලංගු කර ඕනෑම වේලාවක ප්‍රතිලාභීන් නැවත නම් කළ හැකිය. ප්‍රතිලාභීන් නැවත නම් කිරීම සඳහා, නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද “J – පෝරමය” ඔබ ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ කම්කරු කාර්යාලයට යැවිය යුතුය.

‘ජේ’ පෝරමය සඳහා යොමුව

ප්‍රතිලාභීන් අවලංගු කිරීම

ඕනෑම වේලාවක ප්‍රතිලාභීන්ගේ නම් කිරීම අවලංගු කළ හැකිය. මේ සඳහා, නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද “I-පෝරමය” අදාළ කම්කරු කාර්යාලයට යැවිය යුතුය.

 • විවාහයට පෙර බලපැවැත්වෙන නාමයෝජනා විවාහයෙන් පසු ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වේ.
 • බාල වයස්කරුවෙකු නම් කරන විට, භාරකරුවෙකු පත් කළ හැකි අතර ප්‍රතිලාභ ගෙවනු ලැබේ. බාල වයස්කරු පරිණත වූ විට භාරකරුගේ නාමයෝජනා ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වේ.
 • ප්‍රතිලාභියෙකු නම් නොකර සාමාජිකයෙකු මිය ගිය විට, දේපල උරුමය පිළිබඳ පනත යටතේ අධිකරණ නියෝගයකට අනුව ප්‍රතිලාභ ගෙවනු ලැබේ.

‘අයි’ පෝරම සඳහා යොමුව

රැකියාව හැර යාම

රැකියාවෙන් ඉවත් වන අවස්ථාවකදී “E – පෝරමය” පුරවා, අදාළ සේවායෝජකයා මගින් කම්කරු කාර්යාලයට දැනුම් දිය යුතුය.

‘ඊ’ පෝරම සඳහා යොමුව

සේ.අ.අ. සාමාජික ගිණුමේ ශේෂය තහවුරු කිරීම
 • සෑම සාමාජිකයෙකු සඳහාම අර්ධ වාර්ෂික ප්‍රකාශන සේවායෝජකයා වෙත සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් යවනු ලැබේ.
 • එසේ ලැබෙන අර්ධ වාර්ෂික ප්‍රකාශ ඔබ සන්තකයේ තබා ගන්න.
 • දායක මුදල් ඔබේ සාමාජික ගිණුමට මාසිකව බැර වී තිබේ ද යන්න පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින්න.
 • දැනට දායක මුදල් නොගෙවන අක්‍රීය / ක්‍රියාත්මක නොවන ගිණුම් ඇති සාමාජිකයින්ට ජාතික හැඳුනුම්පත සහ අදාළ බී කාඩ්පත් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පහත සඳහන් ආකාරයෙන් ශේෂ පත්‍ර ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසේ.
 1. ලිඛිත ඉල්ලීම

  සේ.අ.අ. සේවා කවුළුව,
  සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව,
  ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ල,
  අංක 13,
  සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත,
  කොළඹ 01.

 2. පැමිණීමෙන්
  • විමසීම් කවුළුව,
   සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව,
   ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ල,
   අංක 13,
   සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත,
   කොළඹ 01.
  • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕනෑම දිස්ත්රික් කාර්යාලයකින්
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයක්
 3. විද්යුත් මාධ්ය හරහා ඉල්ලීමෙන්

  ශේෂ පත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා සාමාජික අංකය, සේවා යෝජකයාගේ අංකය සහ සාමාජිකයාගේ නම වැනි තොරතුරු නිවැරදිව හා පැහැදිලිව සඳහන් කර “බී” කාඩ් පත සහ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පරිලෝකනය (scanned) කළ පිටපත් සමඟ (epfhelpdesk@cbsl.lk) යන විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 4. කෙටි පණිවුඩ සේවා (SMS) හරහා ඉල්ලීමෙන්
  • මෙම පහසුකම ලබා ගැනීමට කැමති සාමාජිකයෙකු සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.
  • ලියාපදිංචි සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ සේ.අ.අ. ගිණුමේ ශේෂය කෙටි පණිවිඩයක් (කෙටි පණිවුඩයක්) හරහා / ඔහුගේ ජංගම දුරකථනයට ලබා ගත හැකිය.

SMS registration form link